Regulamin

Niniejszy regulamin ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości. Prosimy o jego przestrzeganie.

 1. Miejsca noclegowe wynajmowane są na doby.
 2. Doba noclegowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00 następnego dnia
 3. Istnieje możliwość wcześniejszego uzgodnienia godziny przyjazdu.
 4. Opłaty za noclegi pobierane są z góry.
 5. Miejsca noclegowe wynajmuje się po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu oraz po uregulowaniu zapłaty.
 6. Miejsce noclegowe lub pokój zostaje wynajęty na okres, który został opłacony.
 7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres zadeklarowany i opłacony w dniu przybycia prosimy zgłaszać w dniu poprzedzającym zakończenie pobytu.
 8. Życzenia przedłużenia pobytu realizujemy w miarę posiadanych możliwości.
 9. Po wyprowadzeniu się i opuszczeniu pokoju należy zwrócić klucze w administratorowi obiektu.
 10. Za zgubienie kluczy będzie pobierana opłata w wysokości 60 zł.
 11. W cenę noclegu wliczona jest pościel i ręcznik.
 12. Podczas dłuższego pobytu pościel i ręczniki wymieniane są co 2 tygodnie.
 13. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 06:00. W tym czasie nie mogą przebywać na terenie obiektu osoby nie zameldowane.
 14. Zachowanie osób korzystających z usług noclegu oraz osób trzecich nie powinno zakłócić spokoju pobytu innych Gości. Istnieje możliwość odmowy dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę, nawet w trakcie trwania doby noclegowej.
 15. Obiekt noclegowy może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.
 16. Goście zobowiązani są w trakcie pobytu do utrzymania porządku i czystości w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnego użytkowania.
 17. Obiekt noclegowy jest monitowany.
 18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników elektrycznych, grzejników, termowentylatorów, kuchenek, grzałek i innych podobnych urządzeń elektrycznych i gazowych nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 19. Na terenie całego obiektu noclegowego (wewnątrz budynku) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Osoby nieprzestrzegające tego zakazu zostaną obciążone opłatą w wysokości 200 zł.
 20. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu na korytarzach i w pomieszczeniach ogólnego użytku.
 21. Zakazuje się wprowadzania zwierząt domowych bez zgody administratora obiektu.
 22. Jakiekolwiek usterki w pokojach prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.
 23. Goście ponoszą materialną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia wszelkich urządzeń będących na wyposażeniu obiektu noclegowego, powstałe z ich winy lub z winy odwiedzających ich osób oraz za dewastację pokoju i jego wyposażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub brakiem utrzymywania należytego porządku.
 24. Gość powinien zawiadomić o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 25. Każdorazowo Gość opuszczając pokój powinien sprawdzić zamknięcie jego drzwi.
 26. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie przedmiotów wartościowych pozostawionych w pokojach lub częściach wspólnych.
 27. Przedmioty pozostawione w pokoju po jego opuszczeniu będą przechowywane przez 3 miesiące.
 28. W obiekcie noclegowym obowiązuje zakaz dokonywania jakichkolwiek zmian w wystroju i wyposażeniu pokoi bez zgody administratora obiektu.
 29. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 30. Administracja obiektu nie odpowiada za awarie i ich skutki niezależne od niej.
 31. W celu zapewnienia naszym Gościom właściwych warunków pobytu na terenie obiektu, osoby naruszające powyższy regulamin lub ogólnie przyjęte zasady współżycia, używające narkotyków lub nadużywające alkoholu będą zmuszone do opuszczenia obiektu. W takim przypadku opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.
 32. W przypadku zauważenia niewłaściwych zachowań Gości lub stwierdzenia awarii, usterek lub jakichkolwiek zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania obiektu prosimy o ich niezwłoczne zgłaszanie administratorowi.

Administrator obiektu noclegowego wraz z personelem ze swojej strony dołoży wszelkich starań aby Państwa pobyt był jak najbardziej komfortowy, a świadczone usługi były na jak najwyższym poziomie. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag, abyśmy mogli jak najszybciej zareagować.

 

Życzymy udanego pobytu!

Kontakt do administratora obiektu – tel. 500 488 440

 

e-mail: noclegi@browarna28.pl